PËR PLATFORMËN

Përmirëso Lagjen Time është një platformë online që mbledh ankesat e qytetarëve për shërbime publike dhe i portretizon në një hartë interaktive. Platforma u mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat, ndërsa institucioneve iu mundëson kanalizimin e këtyre kërkesave në një vend lehtë të aksesueshëm. 

Aktualisht, përmes Platformës mund të raportohen këto kategori të problemeve: mbeturina, ujëra të zeza, gropa në rrugë, ndriçim publik, trotuar i dëmtuar dhe shenja të rrugës. 

Secili qytetar mund të shohë ankesat e raportuara, mund të përditësoj ato apo abonohet për njoftime. Përveç kësaj, portali krijon një atmosferë të pjesëmarrjes qytetare, ku qytetarët mund të përfshihen drejtpërdrejtë në ankesa tek qeverisja lokale. Iu mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat për shërbime publike në lagjet dhe fshatrat e tyre. 

Kjo platformë sillet në mbështejte me LevizAlbania.